Fylkesnes AS
Nytt navn - gammelt selskap
Ågotnes Sveis AS har kjøpt den kommersielle virksomheten i A2G Industri AS med virkning fra 1. april 2014
Virksomheten innen elektronikk produksjon videreføres i selskapet Mekatronikk AS, et selskap 100% eid av Ågotnes Sveis. Den mekaniske virksomheten videreføres i selskapet Bergen Mekaniske AS.
 
Mekatronikk AS er en moderne produksjonsfabrikk med avdelinger for overflatemontasje (OFM) av kretskort, manuell montasje av kretskort, elektromekanisk sammenstilling, kabelkonfeksjonering, utvikling og test. Alle ordinært ansatte såvel som lærlinger er med over fra A2G Industri til Mekatronikk. Vi har også inngått avtale om ytterligere innleie av personell for å støtte vår omfattende produksjon til eksisterende og nye kunder.
 
Nettsidene vi har tatt frem vil i nær fremtid erstattes av nye mer omfattende. Vi vil der vise mer om vår maskinpark, vårt leveringsomfang, og eksempler på produkter vi produserer. Inntil dette er på plass håper vi deg som kunde eller leverandør er tjent med den informasjonen vi har lagt ut. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for ytterligere informasjon eller ønske om et møte for å diskutere akkurat dine behov.